ALV 9 september 2020

De Algemene Ledenvergadering is hier terug te kijken: https://youtu.be/5IZcL4whxnk

De Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 september 2020 is anders georganiseerd dan jullie gewend zijn. Vanwege de onzekerheden rondom Covid-19, kan slechts een beperkt aantal leden fysiek deelnemen. Daarom is het voor iedereen mogelijk om deze vergadering online te volgen. Hieronder staat beschreven hoe dit geregeld is en wat je moet doen. 

VRAGEN? VÓÓR 6 SEPTEMBER INSTUREN
Wij kunnen tijdens de ALV beperkt vragen beantwoorden. Heb je algemene vragen of vragen over de agenda, de stukken en de voorgestelde besluiten, stuur een bericht naar info@rijnenijsselenergie.nl vóór zondagavond 6 september 20.00. De antwoorden op de binnengekomen vragen zullen wij in een document vóór de ALV aan alle leden toesturen of ze tijdens de ALV beantwoorden.

DEELNEMEN AAN DE VERGADERING
Wil je online aanwezig zijn bij de vergadering, geef dit vóór 8 september 20.00 uur aan ons door via info@rijnenijsselenergie.nl. Alleen voor- en achternaam is voldoende. We weten dan ongeveer hoeveel leden we achter de computer of tablet kunnen verwachten.
Wil je fysiek aanwezig zijn op de vergadering, meld je aan via info@rijnenijsselenergie.nl. Wij kunnen maar een zeer beperkt aantal leden ontvangen. Dit zal op volgorde van aanmelding bepaald worden.

VERGADERING WOENSDAG 9 SEPTEMBER

 • De vergadering begint om 20.00 uur. Je ontvangt een link na jouw aanmelding.
 • Heb je tijdens de vergadering technische vragen, app naar 06-53907741.
 • Gebruik de chat alleen voor inhoudelijke reacties.
 • Overweeg om de vergaderstukken voor de vergadering uit te printen of op een ander scherm te openen.

STEMMEN TOT 23.00
Breng je stem uit via het Formulier Besluitvorming. Dit is een google document en indienen doe je door op de verzendknop te drukken. Formulieren kunnen vanaf dinsdag 9 september 19:00 uur worden ingevuld. Formulieren die op 9 september na 23:00 uur worden verstuurd, worden niet meer in de stemming meegenomen. In de loop van de week van 9 september ontvangen alle leden de uitslag van de stemming en de genomen besluiten, met een link om de ALV terug te kunnen zien.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Verslag 14 november 2019
  Conceptverslag ALV REIJE 14 november 2019
  Besluit: Goedkeuring Verslag ALV
   
 3. Samenwerking Waterschap Rivierenland in project RWZI
  Intentieovereenkomst WSRL-REIJE en
  Haalbaarheidsstudie RWZI Arnhem-Zuid
  Introductie Henk van 't Pad, Heemraad WSRL
  Besluit: Intentieverklaring samenwerking REIJE- WSRL
   
 4. Financiën
  Jaarrekening 2019-Rijn en IJssel Energiecoöperatie
  Verklaring Financiele/kas commissie REIJE- boekjaar 2019
  Toelichting jaarrekening 2019 en budget 2020 Rijn en IJssel Energiecoöperatie en de Kas
  Besluit: Decharge bestuur
  Besluit: Goedkeuring Jaarrekening 2019
  Besluit: Het ten laste brengen van het verlies over 2019 van de algemene reserves. 
   
 5. Windpark Koningspleij
  Terugkoppeling werkgroep Leveranciersselectie
  Participatiereglement
  Participatievoorwaarden Windpark Koningspleij
  Besluit: Goedkeuring Participatievoorwaarden
  Informatiememorandum Windpark Koningspleij
  Informatiememorandum Windpark Koningspleij (met bijlagen)
  AFM Informatiedocument
  Advies financiële commissie t.a.v. deelname in Windpark Koningspleij
  Besluit: Goedkeuring Informatiememorandum
   
 6. Korte update projecten
   
 7. Samenstelling bestuur
   
 8. Sluiting