'Ons werk is klaar als de energiebehoefte van de stad is ingevuld, met lokale bronnen en draagvlak van de inwoners’, zegt Derk te Bokkel. Naast penningmeester van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) is hij directeur van Windpark Koningspleij BV. Een gesprek over de energiecoöperatie, het windpark in aanbouw en persoonlijke drijfveren.

Derk te Bokkel vormt met Rolf Koster van Prowind de directie van Windpark Koningspleij BV (zie organogram). Samen zorgen ze dat het project volgens plan en binnen het budget wordt gerealiseerd. ´Tweederde van de aandelen in het windpark is van REIJE. Mijn rol is om de belangen van de energiecoöperatie en participanten te bewaken’, vertelt Derk. Wekelijks overlegt hij met het projectteam over de voortgang van de bouw. 'Soms kan dat in een uur per week,  soms moet ik mijn agenda omgooien, omdat meer tijd nodig is. Als interim manager kan ik mijn tijd zelf bepalen, dus dat komt goed uit.'

In zijn rol als bestuurder is Derk in zijn element. Het managen van een bedrijf kent weinig geheimen voor hem. Toch brengt het windpark nieuwe uitdagingen met zich mee. 'Niet eerder heb ik zo dicht op de projectuitvoering gezeten. Technisch kan ik de bouw van het windpark goed volgen. Wat het ingewikkeld maakt is dat veel disciplines - juridische,commerciële en technische- bij elkaar komen en dat je op veel borden tegelijk moet schaken. Gelukkig hebben we een goede projectleider bij Prowind en een uitstekend contractmanagement-team namens de eigenaren. Als directeur zorg ik dat er geen hobbels zijn, zodat de aannemer - Prowind - zijn werk kan doen.'

Organisatie Windpark Koningspleij

 Kritische momenten

De bouw van het windpark, die naar verwachting tot eind 2021 duurt, brengt een aantal spannende momenten met zich mee. Vooral de aansluiting op het elektriciteitsnet is een majeur vraagstuk. 'Voor de stroom het net op kan moeten de vergunningen en afspraken met Liander (de netbeheerder, red.) rond zijn. De turbines moeten zijn getest en goedgekeurd. Dat zijn kritische momenten in het proces.'

Op het moment van dit vraaggesprek wordt hard gewerkt aan de aanleg van de kabels van de windmolens naar het onderstation aan de Westervoortsedijk. 'Die kabels moeten voor de herfst onder de grond liggen, omdat ze door een primaire waterkering (dijk, red.) lopen. Daar mag je in het stormseizoen niet aan werken, dus daar is haast geboden.'
bouw windpark Koningspleij

Een ander spannend moment is als de turbines voor het eerst gaan draaien en worden getest. Dit is voorzien in november dit jaar. 'Met de Enercon E115 (4.2 MW) krijgt ons windpark een nieuw type turbine, dat in Nederland niet eerder is gebouwd. We hebben voor dit model gekozen omdat het significant beter presteert dan andere turbines, zowel qua opwekvermogen als geluid. Pas in de testfase weten we écht hoe ze draaien.' Het aansluiten van een in Nederland nog niet eerder gebouwde turbine aan het elektriciteitsnet, is administratief-technisch mogelijk ook nog wel 'een dingetje', omdat Liander hiervoor toestemming moet geven.

De risico´s tijdens de bouw zijn ingecalculeerd en geen showstoppers. 'We zitten op schema. Mocht er tijdens de bouw nog iets tegenzitten, dan gaat dat hooguit ten koste van een paar weken of maanden productietijd. Op een looptijd van twintig jaar maakt dat weinig verschil. De windmolens draaien in 2022, dat is zeker.' 

Mooi portfolio
'Ik ben enorm trots dat we er als bestuur, samen met andere leden, in zijn geslaagd om van REIJE een professionele en financieel gezonde organisatie te maken. In de afgelopen vier jaar zijn we van 200 naar bijna 1000 leden gegaan. Het eigen vermogen van de coöperatie is gegroeid van 1 ton naar 3 miljoen euro en we hebben, samen met zonprojecten in ontwikkeling, een mooi portfolio waarmee we niet alleen energie, maar ook inkomsten kunnen genereren. Met Windpark Koningspleij laten we zien dat we een professionele organisatie zijn en een serieuze partner in de lokale energietransitie.'

Stapje terug
Vanwege zijn dubbelrol als directeur en penningmeester, heeft Derk laten weten dat hij een stap terug wil doen als penningmeester van REIJE, zodra een goede opvolger is gevonden. Liefst iemand die goed is in beheer en in financiële structurering van projecten. Op de korte termijn gaat het dan om de begeleiding van  Zonnepark de Bocht, de zonnedaken voor Sporthal Schuytgraaf en Kindcentrum Oosterbeek en een Zonnecentrale voor Gelredome. Ook daarna ziet hij volop kansen voor de coöperatie om Arnhem en omgeving van duurzame energie te voorzien. 'Maatschappelijk gezien zijn we klaar als de energiebehoefte van de mensen in de stad is ingevuld, met lokale bronnen en lokaal draagvlak. Ik denk dat wij als coöperatie vooral een rol hebben bij projecten waar het draagvlak een vraagstuk is. Natuurlijk kunnen we niet alles doen, samen moeten we kiezen. Waar kunnen we bijdragen? Wat past bij de aard van onze organisatie? Voorop staat daarbij dat de leden tevreden zijn, want de coöperatie is immers van en voor de leden.'

--------------------------------
Wie is Derk te Bokkel?
Derk te Bokkel is opgegroeid in de gemeente Rheden en woont in Arnhem. Hij is actief in wijkorganisaties en vervult sinds 2017 binnen REIJE de functie van penningmeester. Ook vertegenwoordigt hij de coöperatie als aandeelhouder in het Windpark Koningspleij.

‘Mijn hele leven heb ik in de industrie gewerkt en bijgedragen aan de economische welvaart. Maatschappelijke thema’s zijn daar minder aan de orde. Bij de coöperatie kan ik daar wel aan bijdragen. De combinatie van maatschappelijk, politiek,  technische en financiële vraagstukken past goed bij me.´

Derk is opgeleid in Wageningen als econoom en bedrijfskundige. In het dagelijks leven is Derk interimmanager in de industrie en heeft hij een aantal commissariaten bij grote en kleinere industriële bedrijven. Derk is ook oprichter en aandeelhouder van een groot internationaal productiebedrijf in de automotive industrie. Met energie heeft hij onder meer raakvlakken via zijn vroegere positie als groepsdirecteur Stork Power Services, zijn voormalige werkzaamheden bij Shell en een commissariaat.
-----------------------------

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2021 gaf Derk een update van de bouw van Windpark Koningspleij. Kijk en luister naar zijn presentatie.  

Update bouw Windpark Koningspleij
Update bouw Windpark Koningspleij