“Voor jullie project aan de Pleijroute ben ik in december 2020 begonnen onder andere met de controle van het fundatieontwerp. Ze zijn nu inmiddels gestart met een trillingvrije hei-techniek voor de fundatie van de eerste molen. Als alles volgens planning verloopt dan zal het funderingswerk voor de zomer afgerond worden zodat het beton voldoende tijd krijgt om daarna goed uit te harden. Na de zomer worden de masten en turbines geplaatst.“

Frans Joseph Brekelmans is een van de adviseurs van REIJE voor het windproject Koningspleij. Vanwege zijn enorme ervaring en expertise wordt hij ook wel het ‘technisch geweten’ genoemd. Al vanaf de pioniersfase - zo’n 35 jaar geleden - werkt hij in de windenergie sector. Eerst als ontwerper en projectleider en uiteindelijk nu als technisch adviseur. Namens onze energiecoöperatie en mede-opdrachtgever Prowind controleert hij het werk van de aannemers. Regelmatig is hij op de bouwplaats te vinden wat hij met al zijn ervaringen met windparken, kwalificeert als een hele mooie en geschikte plek.

“Het heibedrijf schat in dat er voor de maken van de 30 heipalen voor één molen ongeveer twee weken nodig zijn. Voor de fundering is een kritisch moment dat de verankering 100% waterpas moet zijn zodat de mast zuiver verticaal komt te staan. En als we de zomer achter de rug hebben, kan de windturbine op het fundament geplaatst worden. De mast en onderdelen voor de windturbine worden over de weg naar de bouwplaats getransporteerd. Vanwege de diameter van sommige mastdelen is het niet mogelijk om ze in zijn geheel te vervoeren. Daarom worden ze in meerdere delen aangeleverd en met bouten in elkaar gezet. Dat gebeurt in Arnhem, op locatie. Na de zomer worden de molens echt zichtbaar.“

“Ik werk al vanaf het begin in de windenergie sector. Het is een hele grote industrie geworden”. Frans Joseph Brekelmans, technisch adviseur