Windpark Koningspleij wil een goede buur zijn. Om dit waar te maken is in 2017 de Omgevingsraad ingesteld. Bewoners uit de directe omgeving van het windpark kunnen via de raad hun stem laten horen. ’Na een advies over de windturbinekeuze en de communicatie met de buurt, focussen we nu op een plan voor een Omgevingsfonds. Dat moet eind dit jaar klaar zijn’, vertelt voorzitter Raymond Reesink in een gesprek over de rol van de Omgevingsraad.

Het plan voor het Omgevingsfonds is op hoofdlijnen af. De afgelopen maanden heeft de Omgevingsraad in een aantal sessies zijn ideeën op papier gezet. Een eerste voorstel ligt nu bij Windpark Koningspleij (het projectbedrijf) en de gemeente Arnhem. Deze maand zitten de partijen met elkaar aan tafel om het voorstel te bespreken. ‘Uiterlijk eind dit jaar willen we dat het plan rond is, zodat de eerste inschrijfronde begin volgend jaar kan starten´, zegt Reesink.

Wat is het idee? Jaarlijks gaat een vast bedrag (€0,50 per opgewekte MWh) uit de opbrengsten van het windpark in een Omgevingsfonds. Omwonenden die binnen een bepaalde straal van het windpark wonen, kunnen een beroep doen op het fonds en een bijdrage vragen voor buurtinitiatieven. Voorwaarde is dat de projecten een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid en leefbaarheid  in de buurt. ´Als de wind meewerkt gaat het in totaal om zo’n zestienduizend euro per jaar. Een bedrag waar je mooie dingen mee kunt doen in de betrokken wijken, denkt Reesink.

Inspiratie
Inspiratie voor zijn plan heeft de Omgevingsraad gehaald uit andere windmolenparken. Dichtbij huis is het windpark Nijmegen-Betuwe een voorbeeld. Daar beheert een onafhankelijke stichting de pot met geld. Om de twee jaar kunnen omwonenden een verzoek indienen voor een bijdrage uit het fonds. Inmiddels is een aantal projecten gerealiseerd dankzij de verdiensten uit de windmolens, variërend van een kersenboomgaard tot een nieuwe dorpskrant. Ook elders in het land is kennis opgehaald.

‘De spannendste vraag was wel hoe je bepaalt wie wat krijgt. Welke criteria gebruik je om het beschikbare geld over de betreffende wijken te verdelen?  Wie beoordeelt de aanvragen?´ Na enkele vergaderingen waren de leden van de Omgevingsraad het eens over hoe een Omgevingsfonds voor Koningspleij eruit zou kunnen zien. Het wachten is nu op een reactie van de gemeente en de initiatiefnemers, zodat hopelijk begin 2022 het Omgevingsfonds kan gaan draaien. 

Groeiend vertrouwen
Reesink ziet het vervolg met vertrouwen tegemoet. ´Tussentijds hebben we onze ideeën getoetst bij de gemeente en de initiatiefnemers. Bovendien is bij het aanstellen van de Omgevingsraad bepaald dat onze stem op dit punt zwaar meetelt. Daarbij komt dat onze inbreng altijd serieus is genomen. Het wederzijds vertrouwen is in de loop van de tijd gegroeid.´

Reesink herinnert zich dat dit in het begin aftasten was. ‘Bij de oprichting kreeg de Omgevingsraad een aantal taken mee. De eerste was het adviseren van de initiatiefnemers over de turbinekeuze voor Koningspleij. Een aantal Omgevingsraad-leden vond het best lastig om daarover mee te denken, terwijl de procedures tegen de komst van het windpark nog liepen.’ 

Plussen en minnen
Toch wist de Omgevingsraad, bijgestaan door een deskundige, een helder advies op te stellen met criteria waaraan de windmolens volgens de buurt zou moeten voldoen. Het betrof onder andere de normen voor slagschaduw en geluid, de maximale hoogte van de windmolens, het onderhoud, de staat van dienst van de beheerder en de communicatie met de buurt. Het advies van de Omgevingsraad heeft, naast technische en financiële overwegingen, mede geleid tot de keuze voor de Enercon E115; de windmolens die nu bij Koningspleij worden gebouwd. ´Deze keuze kwam aardig overeen met de plussen en minnen op onze lijst. De initiatiefnemers hebben de tijd genomen om hun afwegingen toe te lichten en zijn transparant geweest in hun verantwoording’, zegt Reesink. ‘Dat én het feit dat de initiatiefnemers luisteren naar zorgen uit de buurt draagt bij aan een groeiend onderling vertrouwen tussen de buurt en de initiators.’

Binnenkort volgt meer nieuws over het Omgevingsfonds op deze website en de site van Windpark Koningspleij

Omgevingsraad
De Omgevingsraad voor Windpark Koningspleij is september 2017 opgericht. In de raad zitten zo’n 10 vertegenwoordigers uit de directe omgeving van het windpark. Leden komen uit Presikhaaf, Westervoort, Huissen, Malburgen en het Broek. Ook zijn bedrijven uit het gebied vertegenwoordigd. Daarnaast zijn twee toehoorders betrokken namens Windpark Koningspleij BV en Rijn en IJssel Energiecoöperatie.

Raymond Reesink is bij de oprichting van de Omgevingsraad aangetreden als onafhankelijk voorzitter. In het dagelijks leven begeleidt hij als gespreks- en procesleider veranderingsprocessen met zijn bedrijf Mannen met plannen.