Ook in Arnhem wordt gewerkt aan de warmtetransitie; eind 2021 moet de transitievisie warmte zijn vastgesteld.

Ook in Arnhem wordt gewerkt aan de warmtetransitie; eind 2021 moet de transitievisie warmte zijn vastgesteld. Hierin wordt vastgesteld welke wijken als eerste de transitie naar alternatieve warmtebronnen kunnen gaan maken. Wij zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden om hierin een rol te spelen; hoe zou een coöperatieve invulling van deze ontwikkeling eruit kunnen zien? We zien natuurlijk haken en ogen en hebben Max Utberg, een trainee van de gemeente Arnhem, gevraagd ons hierin te adviseren. Max is een student geografie planologie en milieu die zich wil verdiepen in de energietransitie. Hij wil praktijkervaring opdoen en werkt sinds april aan een opdracht voor het programma NemiA (New energy made in Arnhem). Wij hebben hem gevraagd om invulling te geven aan de vraag: “Welke verschillende rollen zijn er bij een lokaal warmtenet coöperatief in te vullen. Wat zijn hierbij de voor- en nadelen, kansen en risico’s kijkend naar betrouwbaarheid en leveringszekerheid, juridische, financiële en organisatorische aspecten?” Aanvullend op de begeleiding vanuit de gemeente wordt hij vanuit REIJE begeleid door een groep van vier ervaren leden: Henk Monshouwer, Menno Arendz, Andreas Bentinck en Albert Bloem. Max zal eind augustus zijn advies afronden en tijdens een ALV zijn bevindingen toelichten.