"De overdracht van de windmolens op Koningspleij aan Rijn en IJssel Energiecoöperatie vervult mij met trots. De weg ernaartoe was lang en kende vele hobbels en hobbeltjes: in de planvorming, in de samenwerking én in de uitvoering. Ik ben er vanaf het begin bij betrokken en kijk terug op een interessant en leerzaam proces en een intensieve samenwerking met RIJE en de betrokken ontwikkelaars. Een proces van 10 jaar samenwerken".

De kiem van het realiseren van deze windmolens ligt bij de oprichting van de REIJE in 2012. De coöperatie had o.a. als doel om coöperatieve grootschalige opwekprojecten op te gaan zetten. Direct nadat de Arnhemse gemeenteraad begin 2013 besloot om marktinitiatieven voor windmolens op o.a. de gemeentelijke locatie Koningspleij-noord te faciliteren, meldden REIJE en Pleij BV zich bij de gemeente dat ze samen deze locatie coöperatieve windmolens wilden gaan initiëren. Dit leidde al snel tot een grondovereenkomst tussen de gemeente en Pleij BV en een samenwerkingsovereenkomst tussen Pleij BV en REIJE. In 2014 heeft REIJE windraadplegingen in de omgeving georganiseerd, waarin ze de zorgen van inwoners over windmolens ophaalden en vroegen welke aspecten onderzocht zouden moeten worden. De gemeente faciliteerde deze participatieve aanpak omdat ze maatschappelijke draagvlak en lokaal eigenaarschap belangrijk vindt. Daarna heeft Pleij BV in samenspraak met de gemeente en REIJE een milieueffectrapportage laten opstellen, waarin de zorgpunten van inwoners en alle andere milieuaspecten, zoals geluid, slagschaduw en effecten op flora en fauna zijn onderzocht. Het flora- en faunaonderzoek nam meerdere jaren in beslag, omdat de wulpen, die in de omgeving van de windmolens hun slaapplek hebben, enkele seizoenen zijn gevolgd. Op basis van de plannen en onderzoeken van Pleij BV hebben gemeente en omgevingsdienst een bestemmingsplan en omgevingsvergunning opgesteld. Toen de gemeenteraad deze documenten in juli 2017 vaststelde, hadden we een gezamenlijk feestelijk moment: deze hobbel was genomen! 

Na dit besluit heeft de gemeente de initiatiefnemers Pleij BV en REIJE financieel ondersteund om een omgevingsraad op te richten, waarin omwonenden hun vragen en zorgen konden bespreken met de initiatiefnemers, en hebben geadviseerd in de uiteindelijke turbinekeuze. Het advies van de omgevingsraad is overgenomen door de initiatiefnemers en heeft geleid tot de keuze voor de windmolens van Enercon. Zoals gebruikelijk in Nederland volgde na vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning de procedure van beroep bij de Raad van State. Deze was begin 2020 afgerond, wat betekende dat het windpark gebouwd mocht worden. Weer een feestelijk moment! 

Sindsdien hebben REIJE en Pleij BV alles op alles gezet om de windmolens te financieren, samen met 566(!) participanten, en te bouwen. En nu draaien ze volop, wekken ze groene stroom op en leveren een substantiële bijdrage aan de energiedoelstellingen van Arnhem! De initiatiefnemers storten jaarlijks een deel van de opbrengst van de windmolens in een omgevingsfonds, waarmee bewoners en bedrijven o.a. Westervoort, Presikhaaf en ’t Broek wijken projecten kunnen financieren. Naast de groene stroom die de windmolens opwekken dragen ze zo ook bij aan de leefbaarheid en duurzaamheid van omliggende wijken.