In samenwerking met de gemeente Rheden is het project De Bocht in Dieren gerealiseerd. Gijs van Steenis, adviseur duurzaamheid, was hier intensief bij betrokken. Hij vertelt over zijn ervaringen in deze samenwerking:

"Als gemeente werken wij graag samen met energie coöperaties. Wij merken dat zij belangen van inwoners en omwonenden goed meenemen bij het realiseren bij projecten voor de opwek voor duurzame energie. Daarmee dragen wij als gemeente actief bij aan het borgen van lokaal eigenaarschap, zoals ook is afgesproken in het Nationaal klimaatakkoord.
Samenwerken met REIJE aan het project De Bocht ging goed. We hebben in openheid en met vertrouwen, ook met de adviseur financiën van de gemeente Harold Jägers, de business case voor het project afgestemd. Mede op basis daarvan heeft de gemeente een garantstelling voor een lening af kunnen geven. Ik heb de samenwerking met REIJE ervaren als prettig en professioneel, ook in het samenspel met het bewonersinitiatief De Bocht."
Wethouder Dorus Klomberg voegt hieraan toe: “Het is mooi dat het project nu ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dit is een belangrijke stap op weg naar een CO2 neutrale gemeente.”