Woensdagavond 18 september sprak onze voorzitter, Judith van de Geer, in tijdens de raadsvergadering in Arnhem. Op de agenda stond de concept startnotitie Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen.

De samenwerkende coöperaties uit deze RES regio hebben een brief opgesteld naar de raden om te pleiten voor een grotere rol voor coöperaties in het werken aan de RES. Deze brief is ingestuurd en voorgedragen door onze voorzitter. Er ontstond een zinvolle discussie waarin de rol van REIJE en de andere regionale energiecoöperaties nadrukkelijk werd erkend. De wens werd uitgesproken dat we die rol ook blijven pakken, in het RES proces én in alles wat er verder moet gebeuren als het gaat om de energietransitie. Het was goed om te merken dat we echt een positie hebben in Arnhem en omstreken, van waaruit we burgers kunnen vertegenwoordigen. We blijven er aan werken om dit uit te dragen, samen met onze leden, betrokkenen, vrijwilligers en bestuur.