Sinds 2016 hebben we onder de noemer van Energie Loket Midden-Gelderland (ELMG) inwoners uit Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden ondersteund in de verduurzaming van hun woningen. Nu de gemeentes hebben besloten om zelf het energieloket te bemensen hebben wij besloten om onder een nieuwe naam verder te gaan: Rijn en IJssel Energiediensten.

Onder deze naam blijven we inwoners informeren, adviseren en begeleiden in de verduurzaming van hun woning en wijk. We zijn blij dat we hiermee, samen met de gemeenten, ons aanbod kunnen doorontwikkelen, zeker in een tijd waar de behoefte aan verduurzaming van woningen alleen maar toeneemt!

Ook voor 2022 is er subsidie toegekend door gemeenten Renkum, Arnhem en Rheden om met onze lokale coaches en professionele partners te werken aan het energiebewustzijn van hun inwoners en duurzame energieoplossingen aan te dragen. Naast de bekende producten die we al meerdere jaren naar tevredenheid inzetten zijn er ook volop nieuwe ontwikkelingen. Zo richten we dit jaar in Renkum een fysiek punt in voor duurzaamheidsadvies. Iedere maand is er een dagdeel beschikbaar voor een afspraak op een (de)centrale locatie in Renkum. Hier zullen dan energieadviseur, klimaatadviseur, afkoppel coach, schone wijk coach en/of specialist in gesprek gaan met inwoners. In Rheden gaan we dit jaar ook buurtteams helpen met de wijkgerichte energietransitie door een wijkadviseur te koppelen aan een groep bewoners die samen de kansen in hun wijk/buurt verkennen en acties realiseren. En voor Arnhem gaan we onze bestaande woonwensenscan diversifiëren zodat we nog beter aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners en ze effectiever ondersteunen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Ook stellen we een community manager aan die onze ervaren energiecoaches, degenen die bij de bewoners over de vloer komen en hun zeer direct bijstaan bij hun reis om woningen te verduurzamen, nog beter ondersteunt. We zijn blij dat we hiermee ons aanbod kunnen doorontwikkelen, zeker in een tijd waar de behoefte aan verduurzaming van woningen alleen maar toeneemt!