Energie de Liemers

Energie De Liemers richt zich op energietransitie om samen met leden, participanten en partners deel te nemen aan of het opzetten van duurzame projecten zoals zon- en windenergie in De Liemers. Een deel van de opbrengsten uit realiseren projecten komt ten goede aan lokale maatschappelijke doelen of diensten. De sociale samenhang in de gehele Liemers wordt ermee bevorderd.

Energie De Liemers is onderdeel van Rijn en IJssel Energiecoöperatie met de focus op de gemeenten in de Liemers. Het lokaal coöperatief ontwikkelen krijgt vorm in samenwerking met ontwikkelaars, banken, grond- en dak eigenaren, energiebedrijven, gemeenten, maar vooral ook met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen en natuur- en milieuorganisaties.

Lidmaatschap

Deelnemers helpen met een lidmaatschap en participatie zelf mee aan een betere toekomst voor henzelf, kinderen en kleinkinderen. Leden (natuurlijke personen) dienen niet verplicht woonachtig of verblijvend te zijn in het werkgebied van Energie De Liemers. Rechtspersonen (bedrijven, instellingen, overheden) moeten geheel of gedeeltelijk in het werkgebied gevestigd of gesitueerd zijn.

De afhandeling van alle administratie (lidmaatschap, abonnement, nieuwsbrief) vindt plaats via Rijn IJssel Energiecoöperatie.

Lees meer op www.energiedeliemers.nl

Inschrijving Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling

Van donderdag 7 tot zondag 24 september kun je inschrijven voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling. Meer informatie vind je op de projectpagina Zonnepark Zonnig Duiven.