Bij het Dijkmagazijn Elden ontstaat een 'energiefabriek'. Het perceel grond dat daar ligt wordt vol gelegd met 7.200 zonnepanelen. Want die extra ruimte blijkt helemaal niet nodig om meer water te kunnen zuiveren. De zonnestroom van de installatie kan zo’n 700 woningen van elektriciteit voorzien. Maar er is meer mogelijk. Zoals het idee voor een warmtenet, de windturbine die mogelijk weer op de dijk komt, en de vergistingsinstallatie waarin het slib dat overblijft na het zuiveren van het afvalwater wordt omgezet in bio-energie.

De windturbine heeft er al een keer gestaan en is op 3 december 2013 ontmanteld, zoals hier op een foto te zien is. Maar de coöperatie onderzoekt nu met het waterschap of er weer een bescheiden molen geplaatst kan worden. Op dit moment verkeert het project nog in een pril stadium.