Windprojecten

Naast zonne-energie houden we ons ook bezig met wind. We bouwen vier windmolens samen met inwoners uit Arnhem en omgeving en gaan zo 'samen aan de wind', met Windpark Koningspleij!  Als de molens eind 2018 gaan draaien levert Windpark Koningspleij genoeg schone energie op om maar liefst 8.000 huishoudens in de regio van stroom te voorzien. Daarnaast onderzoeken we andere locaties om te zien of daar een windmolen geplaatst kan worden.